• شیرینی میترا
قنادی
  آقای شاپور وندا
  0711-6267895
  0711-6267895
 
(2)
شیراز، خیابان ستارخان، روبروی دوازده متری نمازی
تهیه و فروش انواع کیک و شیرینی